Phú Thọ

Miền đất của những di sản văn hóa và thắng cảnh
slider

KHÁM PHÁ

Văn hóa, lịch sử

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Phú Thọ hiện đang bảo tồn, phát huy giá trị 1372 di tích lịch sử: 161 di tích khảo cổ học, 262 chùa, còn lại là di tích kiến trúc nghệ thuật hoặc dấu vết kiến trúc và các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến. Trong số đó có di tích lịch sử Đền Hùng được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt; 73 di tích được xếp hạng quốc gia, 12 di tích lịch sử; 207 di tích kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Văn hóa, lịch sử

THAM QUAN

Quần thể di tích

Với các điểm đến tâm linh, di sản văn hóa Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ, đình Hùng Lô, , đền Lăng Sương,… Phú Thọ có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch: du lịch tâm linh hướng về cội nguồn, du lịch di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan danh lam thắng cảnh….đó là tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch, để nơi đây thực sự trở thành điểm “dừng chân” của du khách trong nước và quốc tế.

Quần thể di tích

Khám phá

Khám phá

DI TÍCH THẮNG CẢNH HUYỆN THANH BA

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.

DI TÍCH THẮNG CẢNH TP. VIỆT TRÌ

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.

DI TÍCH THẮNG CẢNH HUYỆN HẠ HÒA

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.

DI TÍCH THẮNG CẢNH HUYỆN THANH THỦY

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.

DI TÍCH THẮNG CẢNH HUYỆN LÂM THAO

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.

DI TÍCH THẮNG CẢNH HUYỆN PHÙ NINH

Làng La Khê xưa, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, là làng Việt cổ, đất dệt the truyền thống và khoa bảng nổi tiếng, là một trong “tứ danh hương Mỗ – La – Canh – Cót” còn giữ được nhiều di tích văn hóa độc đáo.